שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
הֵיתֶרִים אֲסוּרִים

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע בפניו

כיצד ירצה את חבירו

כיצד ירצה את חבירו: הפוגע בחבירו צריך לרצותו (לפייסו) לפי גודל הפגיעה, הוא חייב לבקש את סליחתו בלב נשבר ,להודות בטעותו, ולשלם את נזקו. ישנם מקרים רבים שחבירו אינו רוצה למחול כלל או שאינו מוחל בלב שלם, ובפרט כאשר גדול היה מספר השומעים של הלשון הרע, או ביזיונו, או נזקו. במקרים כאלה יש להמתין לשעת כושר לאחר שיעבור זמן וחבירו ירגע מעט, ואז לחזור ולרצותו בדברים, לקנות לו מתנה מכובדת או פיצוי כספי נאות. לפעמים יועיל לשלוח לו משלוח מנות מכובד בפורים, וכן לפייסו בערב יום הכיפורים. במקרים קשים יוכל להעזר באנשים נוספים אותם הנפגע אוהב ומכבד, ואלו ירככו את ליבו ויכשירו את הקרקע, ואז ישוב וירצהו, וכדאי מאוד להתייעץ בחכם כיצד ראוי לרצות את חבירו. <<צריך האדם להזהר של לחסוך מאמצים וממון בלרצות את חבירו, שאם חסך בזה וחבירו עדיין מקפיד עליו בליבו (אפילו שאומר שמחל לו) , אין זה נקרא ריצוי כלל, ותפילותיו ותשובתו אינן מתקבלות למעלה עד שחבירו לא ימחל לו בלב שלם !>>