שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אֲבָל זֶה אָסוּר

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע על דברי תורה

שמיעת לשון הרע כדי להרגיע את המספר

שמיעת לשון הרע כדי להרגיע את המספר: אף שאסור לשמוע לשון הרע אפילו מבלי לקבלו, מצוה לשמוע בגנות חבירו, אם המספר מספר מתוך רוגז מה שזה עשה כנגדו, והוא מכיר את המספר ומשער שעל ידי זה שישמע את המעשה מבלי לקבלו יוכל להשקיט את רוגזו של המספר ולמנוע ממנו לספר לאנשים אחרים שיתכן שיקבלו את דבריו, וצריך להזהר מאוד שלא להאמין בעצמו בדברים, שאם לא כן יצא שכרו בהפסדו. {ו-ד}