שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
גּוֹלֵשׁ על הַהֵיתֵר

הלכות בשמירת הלשון:
סיפור לשון הרע לצורך פרנסה

שמיעה באונס

שמיעה באונס: אדם שישב בחברתם של המספרים לשון הרע והתחילו לספר ואינו יכול להוכיחם חייב מייד לקום ולברוח מחברתם הרעה, ואם אי אפשר לו יניח ידיו באוזניו שלא לשמוע, ואם קשה לו להניח ידיו באזניו מחשש שילעגו לו יעשה את הדברים הבאים: א. יזהר ויחליט בנפשו שלא להאמין לדברים בשום אופן. ב. יצטער שבעל כרחו אנוס לשמוע את הדברים הרעים האלה. ג. ויזהר מאוד לא להראות למספרים שום תנועה של הסכמה לדבריהם. ואם יכול להראות למספרים פנים נזעמות שיבינו שהוא אינו מסכים עם דבריהם יעשה כן. וצריך לעשות כל שביכולתו כגון לשנות את נושא השיחה, או להכניס לאוזניו אוזניות MP3 המשמיעות שעור או מנגינה, ובכך יראה שאינו מקשיב וגם ימנע מעצמו את השמיעה. ועם כל העצות האלה, זה שנשאר בחברתם של מספרי לשון הרע ולא אזר עוז בנפשו לקום וללכת, לא יצא נקי מהעוון המר הזה ועובר בכך איסור דרבנן, ועצות אלו באו רק למעט את גודל עוונו. {ו-ה}{ו-ו}