שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אִם נָבִין נַצְלִיחַ

הלכות בשמירת הלשון:
סיפור לשון הרע להסיר מעצמו חשד

התרחקות מחבורה רעה

התרחקות מחבורה רעה: [[בעל לשון הרע]] פירושו: אדם שהפקיר את עצמו בנושא שמירת הלשון, כלומר אינו לומד או משתתף בשיעור בנושא זה, ולכן גם ללא כוונתו הרעה, מחמת חסרון הידיעה, נכשל בתדירות בלשון הרע. אסור לדור בשכונתם של בעלי לשון הרע, {א-ג} וכל שכן שאסור לשבת עימהם ולשמוע את דבריהם, ואפילו אם אין בדעתו לקבל את דבריהם גם כן אסור כפי שכתוב בכלל ו סעיף ב. {ט-ד} אסור לשבת בחברתם של בעלי לשון הרע וכן אסור לשבת בחברתם של אנשים שיודע מראש שנתקבצו כדי לספר לשון הרע אף על פי שאינם מוחזקים בדרך כלל בעוון זה, ומכשול זה מצוי מאוד בשמחות ובמפגשים משפחתיים וחברתיים, ואפילו אם הוא מתכוון שלא להשתתף בסיפור שלהם וכן לא לקבל מה ששומע, זה גם כן אסור והוא נקרא פושע כמותם שעבר על דברי חז"ל שצוו להתרחק משמיעת דברים לא הגונים, ואם הוא מכוון לשמוע את דבריהם נקרא בעצמו בעל לשון הרע. {ו-ה} {ו-ו} רב היודע שתלמידו בעל לשון הרע, צריך להרחיקו ממנו אם אין באפשרותו להוכיחו. {ט-ד} אסור לישב בבית הכנסת או בבית המדרש בקרבתם של בעלי לשון הרע שיגרמו לו רעות רבות מלבד הלשון הרע שלהם {ט-ד בהערה}.

דווח על בעיה