שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן מְנַצֵּח

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע בעורמה

מהו לשון הרע

מהו לשון הרע: לשון הרע הוא סיפור גנות על חבירו אפילו בלי להתכוון לגרום לו רעה כלשהיא, וכן סיפור בעורמה של דברים שאין בהם גנות כדי לגרום רעה לחבירו, וכן סיפור דברים בגנות קרוביו של חבירו או בגנות סחורתו או בגנות מעשי ידיו, וכן כל כיוצא בזה. השומע לשון הרע ומראה למספר במפורש או ברמז שהוא מסכים עם דבריו עובר גם הוא על איסורי סיפור לשון הרע, כי הבעת הסכמתו לדברים דינה כאילו הוא עצמו סיפרם מחדש, ואף על פי שלמספר אין חידוש בהבעת הסכמתו של השומע בכל זאת עובר השומע על איסורי לשון הרע הואיל וגם סיפור לשון הרע למי שכבר יודע אותו נחשב לשון הרע לכל דבר. {ו-א} <<צריך אדם להזהר מאוד שלא להתכבד בקלונו של חבירו, ואפילו אם יזלזלו בו בני אדם שהוא משעמם בדבריו, או אינו שם לב למתרחש סביבו, שמוטב לו לאדם להקרא שוטה כל ימיו ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום {א-ז}. סיפור לשון הרע הוא חמור מאוד, והמספר אותו וכן השומע אותו עוברים פעמים רבות במילה אחת על כמה מצוות עשה וכמה מצוות לא תעשה וארורים המשתנים לפי פרטי הענין, ואת אלו מנינו בקצרה בפתיחה. וכעת נפרט בס"ד את איסורים אלו.>>